Időjárás állomás 433Mhz-es vezetéknélküli adóvevővel

 

Időjárás állomás 433Mhz-es vezetéknélküli adóvevővel

by Roboworld Hobbielektronika


Rövid leírás:
Ebben a rövid projektben bemutatjuk neked, hogyan építheted meg saját időjárás állomásod. A projekt során vezeték nélküli kommunikációt hozunk létre, hogy ne kelljen a vezetékkel törődni. A vezeték nélküli kapcsolatot egy 433Mhz-es rádiófrekvenciás adó és egy vevő fogja biztosítani. A hőmérséklet méréséért egy DHT22-es hőmérséklet és páratartalom érzékelő fog segítségünkre lenni. A DHT22-es hőmérsékletérzékelő a DHT11-es nagytestvére. Különbség köztük, hogy a DHT22-es képes tizedes pontossággal meghatározni a környezet hőmérsékletét és páratartalmát. Bővebben erről az előző (20. projektben) találsz információkat.

Hardware:

2 db Arduino UNO mikrovezérlő
1 db DHT22-es hőmérsékletérzékelő
1db 433Mhz RF adó modul
1 db 433Mhz RF vevő modul
1 db 1602 I2C kommunikációs LCD kijelző
Jumper kábel

Kapcsolási rajz

433MHz-es rádiófrekvenciás modulról:

Áttekintés
A 433 MHz-es RF adó-vevő modulok olyan vezeték nélküli kommunikációs eszközök, amelyek rádiófrekvenciás (RF) jeleket használnak (hasonlóan ahhoz, amit egyes távirányítású játékokban használnak).

A vevő egységet egy kimenetként is felfoghatjuk, amely képes 433MHz -es frekvencia tartományon jelet fogadni, majd azt továbbítani a vezérelt áramkör felé, míg az adó egységet egy bemenetként, amely a hozzá beérkező adatokat küldi el ( pl: távirányítós autó).

Ezek a modulok rövid és hosszú távú kommunikáció esetén is jól működnek. Hosszabb távolság elérése érdekében már antenna használata ajánlott. Antenna csatlakozáshoz használhatunk egy 15-20 cm hosszúságú rézhuzalt, amelyet a modulnak az ANT pontjához kell forrasztani vagy a hozzá tartozó antennával, amelyet a következő kép illusztrál:


Antenna segítségével szabad rálátás mellett az adó és a vevő távolsága akár 90m-is lehet (nem tesztelve). További információkat a hosszú távolság elérése érdekében itt olvashatsz. és itt olvashatsz

Fontos még megjegyezni, hogy a kommunikáció egy irányú lehet: adótól - vevőhöz., mivel számos véletlenszerű rádiójel van környezetünkben, amely a mi eszközünket befolyásolhatja működés szempontjából. Ezeket az eseményeket hívjuk zajnak. A vevők egyszerre csak egy rövid jelzést képesek fogadni. Ez problémás lehet akkor amikor egyszerre több adóval rendelkezünk de csak egy vevővel. Ekkor fontos a megfelelő időzítés.

Specifikáció

Adó
• Működési feszültség: 3V - 12V max. energiafelhasználás 12V
• Működési áram: min 9mA , max 40mA
• Rezonancia üzemmód: (SAW)
• Modulációs mód: ASK ( Amplitude Shift Keying)
• Mûködési frekvencia: 433MHz
• Átviteli teljesítmény: 25mW (12V-nál)
• Frekvenciahiba: + 150 kHz (max)
• Sebesség: kevesebb, mint 10 Kbps

Vevő
• Működési feszültség: 5.0VDC + 0.5V
• Működési áram: ≤5.5mA max
• Működési metódus: OOK / ASK
• Mûködési frekvencia: 315MHz-433.92MHz
• Sávszélesség: 2 MHz
• Érzékenység: 100dBm (50Ω)
• Átviteli sebesség: <9,6Kbps (315MHz és -95dBm)

VirtualWire libraryről
A VirtualWire olyan Arduino könyvtár, amely rövid üzenetek küldésére képes, címzés, újraküldés vagy nyugtázás nélkül. Az üzeneteket 4-6 bites kódolással küldi el. Számos olcsó rádióadót és vevőt támogat.

A könyvtár teljes funkciója:

#include <VirtualWire.h> --> A VirtualWire könyvtár használatához meg kell adni

vw_set_tx_pin --> Az adóadat-pin kiválasztásához:

vw_set_rx_pin --> A vevőadat-pin kiválasztásához

vw_setup (uint16_t speed) -->Az átvitel sebességnek beállítása: A TX sebességnek meg kell egyeznie az RX sebességével. A sebesség 0-tól 9600-ig terjedő bit/sec lehet. Rövid távolsághoz gyors sebességet érdemes használni. A nagyobb, hosszú távolságra a lehető legrövidebb átviteli sebességet kell használni.

vw_rx_start (); --> Elindítja el a vevőegységet, ezt meg kell tennie, mielőtt bármilyen üzenetet fogadna.

vw_rx_stop (); --> Ezt meg kell tennie, mielőtt bármilyen üzenetet fogadna. Amikor egy üzenet elérhető akkor vw_have_message () a visszatérő érték TRUE logikai jelet tartalmaz.

vw_wait_tx (); --> Blokkol és vár, amíg az egész üzenet elküldésre kerül

vw_wait_rx (); --> Blokkol és vár, amíg az egész üzenet megérkezésre kerül

vw_send (uint8_t * buf, uint8_t len); --> Elküld egy üzenetet a megadott hosszúsággal

vw_have_message (); --> Visszaigazolás az üzenet meglétéről


Mintakód és programozás

Ahogy a korábbi 20. projektben is tettük, úgy ebben a projektben is használjuk a megfelelő könyvtárakat. Melyek is ezek? VirtualWire.h , DHT.h , Adafruit sensor, valamint a LiquidCrystal.h könyvtárakat.


Mivel vezeték nélküli kapcsolatot akarunk létrehozni, így szükségünk van egy „adó” mintakódra és egy „vevő” mintakódra. A programok feltöltése után, láthatjuk, hogy a vezérlőink 13-as LEDjei felvillannak amikor adatküldés és adatbeérkezés történt. Ez egy jó visszacsatolás számunkra, hogy létrejött a kommunikáció.


Adó:
#include <VirtualWire.h>      // VirtualWire library használata 

#include "DHT.h"                     // DHT library használata 
#define DHTPIN 4             // 4-es pinre csatlakozik a DHT hőmérséklet szenzor 
#define DHTTYPE DHT22       // Kiválasztottuk ,hogy DHT22-es típusú hőmérséklet szenzort használunk. 
// Ha DHT11 -et szeretnénk akkor a DHT22 helyett DHT11-et írunk a helyére 
const int led_pin = 13;         // 13-as LED pin 
const int transmit_pin = 12;    // A 12-es pinen keresztül küldi az információt 
struct package                // Adó adata amit küld 
{ 
float temperature ; 
float humidity ; 
};      
typedef struct package Package; 

Package data; 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

void setup() 
{ 

vw_set_tx_pin(transmit_pin); 
vw_set_ptt_inverted(true);          // Required for DR3100 
vw_setup(500);                    // Bit per sec 
pinMode(led_pin, OUTPUT); 
} 

void loop() 
{ 
digitalWrite(led_pin, HIGH);          // A LED villog amikor adat küldés történik 
readSensor(); 
vw_send((uint8_t *)&data, sizeof(data)); 
vw_wait_tx();                       // Egészen addig vár míg a teljes üzenet elment 
digitalWrite(led_pin, LOW); 
delay(2000);                        //2s vár 
} 

void readSensor() 
{ 
dht.begin(); 
delay(1000); 
data.humidity = dht.readHumidity();          // Olvassa a páratartalmat a szenzor 
data.temperature = dht.readTemperature();   // Olvassa a hőmérsékletett a szenzor 
} 
Vevő:
#include <VirtualWire.h> 
#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>                  // LiquidCrystal_I2C könyvtár használata 
          //(addr, EN,RW,RS,D4,D5,D6,D7,BL,BLpol) 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);  // LiquidCrystal_I2C könyvtárat használjuk 
// Szükséges megadni a kommunikációs csatornát. Esetünkben ez 0x3F azonban ez eltérhet. 
// Ha nem működik a 0x3F akkor i2c_scanner.ino futtatása szükséges, amely kiírja a megfelelő értéket. 0x3F-et átírva pl: 0x27 -re megoldhatja a kommunikációs hibát. 

byte thermometer[8] =                //Hőmérő ikon 
{ 

0b00100, 
0b01010, 
0b01010, 
0b01110, 
0b01110, 
0b11111, 
0b11111, 
0b01110 
}; 

byte droplet[8] =              //Csepp ikon 
{ 
0b00100, 
0b00100, 
0b01010, 
0b01010, 
0b10001, 
0b10001, 
0b10001, 
0b01110, 
}; 

const int receive_pin = 12;             // 12-es pint kiválasztva a vevő data pinnek 
char temperatureChar[10];            // egyéni hőmérséklet karakter 
char humidityChar[10];                // egyéni páratartalom karakter 
struct package                //Package struktúra definiálása, lényegébében ez az adat amilyen formában várjuk azt. 
{ 
float temperature = 0.0; 
float humidity = 0.0; 
}; 

typedef struct package Package; 
Package data; 

void setup() 
{ 
lcd.begin(16, 2);             // 2 soros 16 karakteres LCD meghatározása 
Serial.begin(9600); 
delay(1000); 
lcd.createChar(1, thermometer);      // Egyedi karakter képzés (hőmérő) 
lcd.createChar(2, droplet);           // Egyedi karakter képzés (vízcsepp) 
vw_set_rx_pin(receive_pin); 
vw_setup(500);              // Bit per sec 
vw_rx_start();                       // Start: Vevő figyel, hogy jön e adat 
} 

void loop() 
{ 

uint8_t buf[sizeof(data)]; 
uint8_t buflen = sizeof(data); 

if (vw_have_message())              // Van üzenet számunkra ? 
{ 
vw_get_message(buf, &buflen); 
memcpy(&data, &buf, buflen); 

Serial.print("\nHomerseklet: "); 
Serial.print(data.temperature); 
String temperatureString = String(data.temperature, 1); 
temperatureString.toCharArray(temperatureChar, 10); 
String humidityString = String(data.humidity, 1); 
humidityString.toCharArray(humidityChar, 10); 

Serial.print("\nParatartalom: "); 
Serial.println(data.humidity); 
lcd.setCursor(0, 0);                  // a kurzort a 0 karakterhez és az 1 sorhoz helyezi 
lcd.write(1);                        // hőmérő kijelzőre írása 
lcd.print(" Hom.: ");                 // Kiírja hogy "Hom: " 
lcd.print(data.temperature); 
lcd.write(0b11011111); 
lcd.print("C"); 
delay(10); 
lcd.setCursor(0, 1);           // a kurzort a 0 karakterhez és az 1 sorhoz helyezi 
lcd.write(2);                 // vízcsepp képernyőre írása 
lcd.print(" Parata:");          // Kiírja hogy "Parata: " 
lcd.print(data.humidity); 
lcd.print("%"); 
delay(10); 
} 
} Letöltés

A leírás PDF-ben: itt elérhető
Mintakód letöltése
Libraries letöltése

Megjegyzések